TRACKLAYER

Tracklayer là thiết bị toàn diện phục vụ cho công tác nâng, vận chuyển và lắp đặt bộ bẻ ghi bộ phận đường ray lớn và tải trọng nặng. Di chuyển trên bánh xích, Tracklayer làm việc không phụ thuộc vào đường đi và do đó hoàn thành công việc với độ linh hoạt tuyệt đối.

Hình ảnh sản phẩm

TECHNE RAIL & MILL GmbH
Niemeyerstraße 2-5
04179 Leipzig
Đức

Điện thoại +49 341 4953 0
railwaycranes(at)technesphere.de

BỘ PHẬN BÁN HÀNG Ở CHÂU ÂU VÀ CHÂU MĨ LA TINH
michael.hartmann(at)technesphere.de

BỘ PHẬN BÁN HÀNG Ở CHÂU Á, CHÂU PHI VÀ TRUNG ĐÔNG
arvid.reschke(at)technesphere.de

BỘ PHẬN BÁN HÀNG Ở ĐÔNG ÂU VÀ TRUNG Á
mikhail.permyakov(at)technesphere.de

DỊCH VỤ / BỘ PHẬN THAY
service.railwaycranes(at)technesphere.de

Nhấn vào đây để liên hệ các văn phòng Techne trên toàn thế giới

Các đoạn phim