MULTI TASKER

Multi Tasker là phương tiện đa mục đích đúng nghĩa. Chất lượng vận hành vượt trội của nó được chứng minh khi thiết bị được sử dụng cho việc xây dựng ghi đường ray, xây dựng đường ray và cầu, và công tác cứu hộ. Multi Tasker có dung lượng từ 60 đến 3000 tấn.

Hình ảnh sản phẩm

TECHNE RAIL & MILL GmbH
Niemeyerstraße 2-5
04179 Leipzig
Đức

Điện thoại +49 341 4953 0
railwaycranes(at)technesphere.de

BỘ PHẬN BÁN HÀNG Ở CHÂU ÂU VÀ CHÂU MĨ LA TINH
michael.hartmann(at)technesphere.de

BỘ PHẬN BÁN HÀNG Ở CHÂU Á, CHÂU PHI VÀ TRUNG ĐÔNG
arvid.reschke(at)technesphere.de

BỘ PHẬN BÁN HÀNG Ở ĐÔNG ÂU VÀ TRUNG Á
mikhail.permyakov(at)technesphere.de

DỊCH VỤ / BỘ PHẬN THAY
service.railwaycranes(at)technesphere.de

Nhấn vào đây để liên hệ các văn phòng Techne trên toàn thế giới

Các đoạn phim