SWITCH TILTER

Switch Tilter là phương tiện vận chuyển hoàn hảo cho việc đại tu điểm kết cấu. Thiết bị thể hiện tốc độ, độ chính xác, và hiệu quả cao trong công việc đường sắt hằng ngày.

Hình ảnh sản phẩm

TECHNE RAIL & MILL GmbH
Niemeyerstraße 2-5
04179 Leipzig
Đức

Điện thoại +49 341 4953 0
railwaycranes(at)technesphere.de

BỘ PHẬN BÁN HÀNG Ở CHÂU ÂU VÀ CHÂU MĨ LA TINH
michael.hartmann(at)technesphere.de

BỘ PHẬN BÁN HÀNG Ở CHÂU Á, CHÂU PHI VÀ TRUNG ĐÔNG
arvid.reschke(at)technesphere.de

BỘ PHẬN BÁN HÀNG Ở ĐÔNG ÂU VÀ TRUNG Á
mikhail.permyakov(at)technesphere.de

DỊCH VỤ / BỘ PHẬN THAY
service.railwaycranes(at)technesphere.de

Nhấn vào đây để liên hệ các văn phòng Techne trên toàn thế giới

Các đoạn phim