MULTI MOVER

Multi Mover là cụm vận chuyển dành cho các xưởng thép, bãi chứa hàng hóa và công trường xây dựng. Thiết kế cơ bản của phương tiện này là sự kết hợp giữa các cụm bánh xe với hệ thống khung thép cho mỗi tác vụ đặc biệt và hệ thống điều khiển. 

Multi Mover có bốn mẫu mỗi một mẫu có một số phiên bản:
Multi Mover S – dùng trong xưởng đóng tàu,
Multi Mover M – dùng trong nhà máy thép,
Multi Mover C – sản xuất và vận chuyển bê tông
Multi Mover Y – sử dụng ở bãi chứa hàng hóa

Hình ảnh sản phẩm

TECHNE RAIL & MILL GmbH
Raiffeisenstraße 26
89079 Ulm
Germany

Phone +49 731 94652 10
transportsystems(at)technesphere.de

BỘ PHẬN BÁN HÀNG Ở ĐỨC
thomas.rieger(at)technesphere.de

BỘ PHẬN BÁN HÀNG Ở CHÂU ÂU VÀ CHÂU MĨ LA TINH
nico.urbanietz(at)technesphere.de

BỘ PHẬN BÁN HÀNG Ở CHÂU Á, TRUNG ĐÔNG VÀ NGA
jerzy.arndt(at)technesphere.de

DỊCH VỤ / BỘ PHẬN THAY
service.transportsystems(at)technesphere.de

Click here to contact our Techne offices around the globe

Các đoạn phim